اوقات شرعی 
 
تاریخ : شنبه 2 تير 1397     |     کد : 368

طرح ملی تاب آوری اجتماعی در استان آذربایجان شرقی در حال برگزاری می باشد.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی از آغاز اجرای طرح ملی تاب آوری اجتماعی زنان در معرض آسیب های اجتماعی با مشارکت معاونت امور زنان ریاست جمهوری و همکاری سازمان مردم نهاد در آذربایجان شرقی خبر داد .

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی از آغاز اجرای طرح ملی تاب آوری اجتماعی زنان در معرض آسیب های اجتماعی با مشارکت معاونت امور زنان ریاست جمهوری و همکاری سازمان مردم نهاد در آذربایجان شرقی خبر داد .
دکتر رقیه صادقزاده در مورد اهداف کیفی طرح ملی تاب آوری اجتماعی گفت: آشنایی فعالان مدنی و جوامع محلی با فرایند تحلیل سیستم های تاب آور و تقویت تعاملات اجتماعی در جوامع محلی در راستای عبور و غلبه بر چالش های اجتماعی و محیطی و افزایش میزان مشارکت جامعه محلی در برنامه ریزها، مدیریت امور شهری و کاهش آسیب های اجتماعی در 19محله برگزار می شود.
وی ادامه داد : راهکار مناسبی در راستای ارتقای تاب آوری اجتماعی توان افزایی و توسعه ظرفیت های جامعه مدنی از طریق برگزاری کارگاه آموزشی – مشورتی برای حداقل 20 نفر از نمایندگان تشکل های اجتماعی بومی به عنوان تسهیلگر محلی (تسهیلگر سطح 2)، به مدت 36 ساعت برگزار گردید.
صادقزاده افزود: تسهیلگران، نشست های آموزشی- مشارکتی ، به مدت 60 ساعت برای 566 نفر از اعضای جوامع محلی با تاکید بر مناطق حاشیه نشین آسیب پذیر افراد در معرض آسیب در استان و در شهرستانهای تبریز، میانه ، مرند ، مراغه و اهر برگزار خواهد کرد .
وی تاکید کرد: برای رسیدن به جامعه تاب آور باید افراد، خانواده ها و سازمان های تاب آور داشت و به همین منظور نیز ما طرح ارتقای تاب آوری زنان و خانواده ها را در سطح استان اجرایی می نماییم .
افزایش قدرت مقابله ، تسهیل در بازیابی ساختار و رفتارهای اجتماعی آسیب دیده و تسهیل در بهبود پذیری ماموریت ذاتی تاب آوری اجتماعی است .
چنانچه تاب آوری را مترادف با انعطاف پذیری بدانیم، جامعه و یا سازمان برخوردار از آن دارای قدرت مداومی در مواجهه با تغییرات و تطبیق با نیازهای جدید خویش است. در این معنا بخودی خود به ظرفیتهایی اشاره کرده ایم که متضمن رشد است .
وی در پایان گفت: تاب آوری اجتماعی قدرت پیش بینی و برنامه ریزی را برای آینده را افزایش خواهد داد . به هر جال در تاب آوری جوامع به میزان برخورداری و رشد اقتصادی ، حفظ و توسعه سرمایه های اجتماعی، میزان دانش و اطلاعات و برخورداری از ارتباطات و انسجام اجتماعی توجهات ویژه صورت گرفته است. تنوع در منابع اقتصادی و مالی، مشارکت های شهروندی و تنوع پذیری در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و...می توان به عنوان بستری برای توسعه خلاقیت ها و افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای تاب آوری نام برد. همچنین ضرورت دارد در تقویت نگرشها های علمی و توجه بیش از پیش بر حقایق محلی و مقتضیات اجتماعی در هر موقعیت ویژه تاکید بیشتری صورت گیرد. که این خود به خود بستر مشارکت بهینه را فراهم  و بر جمعیت ذینفعان خواهد افزود و موجب شمولیت اجتماعی خواهد بود.
 
 
 


PDF چاپ