اوقات شرعی 
 
  معرفی مدیر کل
رزومه مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی
خانم پروین اشراقی اسکویی دانشجوی دکترای جامعه شناسی (بررسی مسایل ایران )
وی به عنوان کارشناس گروه آمایش و برنامه ریزی و کارشناس گروه امور اقتصادی ،سرمایه گذاری و مشارکت مردمی در سازمان برنامه و بودجه و استانداری خدمت نموده است .
خانم اشراقی به مدت 5 سال نیز در دانشگاه پیام نور و دانشگاه تبریز به عنوان مدرس مشغول به تدریس بوده اند. ایشان عضو شورای راهبردی سند تدبیر و توسعه استان – عضو شورای پژوهش سازمان برنامه و بودجه و همچنین مسئول کمیته سند تدبیر و اقتصاد مقاومتی شهرستانهای اسکو و سراب و دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی، مشارکت، سرمایه گذاری و کار آفرینی می باشند.
 فعالیت های آموزشی و پژوهشی :
-    مجری بررسی طرح ملی نیاز سنجی آموزش همگانی مردم در ماموریت های ناجا
-    مجری بررسی راهکارهای اشتغال زنان استان
-    ویرایش کتاب اسکو از ساحل دریاچه ارومیه تا قله سهند
-    همکار بررسی نقش و جایگاه زنان در تولیدات روستایی
-    همکار طرح بررسی عوامل موثر بر سرقت سارقان
-    همکار طرحهای آمایش استان بخش اجتماعی و فرهنگی
-    همکار طرح بررسی الگوی غذایی استان و رابطه آن با سلامت
-    ارزیابی بخش های اجتماعی و فرهنگی برنامه چهارم
-    همکاری در تهیه دستاوردهای سی ساله انقلاب اسلامی ایران در استان 1387 و 1390
-    تهیه گزارش تطبیقی شهرستانهای استان
-    همکاری در ارزیابی شاخص های اختصاصی دستگاههای استان
-    عضو دبیرخانه سند تدبیر و توسعه استان
-    همکار تهیه اسناد سند تدبیر و توسعه استان و شهرستانها
-    همکار طرح تغذیه ای خانوارهای استان
-    و.....

مقالات تالیف شده :
-    مقاله نیاز سنجی آموزش ماموریت های ناجا
-    مقاله بررسی میزان خشونت علیه زنان در شهر تبریز و عوامل موثر بر آن
-    مقاله بررسی علل و عوامل موثر بر مصرف گرایی در بین خانواده ها
-    مقاله بررسی عوامل موثر بر نقش زنان در تولیدات روستایی استان
-    مقاله بررسی شیوه های بهتر مشارکت روستاییان در طرح های عمرانی چهار گانه سد ، راه ، مدرسه و پل در روستاهای استان
-    مقاله بررسی نقش زنان روستایی در تولیدات زراعی، باغی ، دامی و صنایع دستی استان
-    مقاله انواع تغذیه های خانوارهای استان آذربایجان شرقی
-    مقاله نقش صادرات مجدد در توسعه مناطق آزاد (EPZ)
-    و....